1. Accept rules
  2. Your details
  3. Confirm e-mail

Some ground rules.

These are set and enforced by the f.cz moderators.

  1. Citlivý obsah - všeobecný Fotografie a média zobrazující mrtvé osoby či zvířata, utrpení lidí či zvířat, explicitní násilí na lidech či zvířatech nebo pornografický obsah musí být označené jako Citlivý obsah (CW).
  2. Citlivý obsah - komerční. Komerční sdělení musí být označeno jako Citlivý obsah (CW), a to zejména pokud obsahuje erotický obsah. Označení erotiky nebo nahoty bez komerčního sdělení za citlivý obsah je pouze doporučené.
  3. Netiquette. Je povinné dodržovat netiketu a zásady nekonfliktní mezilidské komunikace. Je zakázáno jiným uživatelům vyhrožovat, vydírat je, nebo je jiným způsobem obtěžovat; rovněž je zakázáno k těmto činům nabádat ostatní uživatele.
  4. Zákaz hate speech a propagace totality. Je zakázáno kohokoli urážet na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství či sexuální orientace. Je zakázána jakákoli podpora hnutí či politických stran směřujících k potlačení práv a svobod člověka.
  5. Zakázaná témata: Je zakázáno schvalovat trestné činy nebo k nim ostatní uživatele nabádat. Je zakázána podpora a propagace terorismu. Je zakázáno popírat, zpochybňovat, schvalovat či ospravedlňovat holocaust, genocidy a válečné zločiny.
  6. Přímé zasílání obsahu jiné osobě: Bez předchozího výslovného souhlasu je zakázáno přímé zasílání nevyžádaných komerčních nabídek či erotického nebo pornografického obsahu jiné osobě.
  7. Citlivý obsah - dezinformace. Pokud si nejste zcela jisti, zda obsah, který šíříte, náhodou nemůže být označen jako dezinformace, označte ho raději předem jako citlivý obsah (CW). Jinak může být smazán.